WYDANIE ONLINE

Energia ze źródeł odnawialnych to energia, która jest pozyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Stanowi alternatywę dla paliw kopalnych. Zasoby tej energii odnawiają się w naturalnych procesach przyrodniczych, zatem to źródło niewyczerpalne. Wykorzystywanie energii z tych źródeł jest często całkowicie bezemisyjne, w związku z czym przyczynia się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.Panele fotowoltaiczne mogą służyć do wytwarzania prądu nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla firm czy gospodarstw rolnych. Co warto wiedzieć na temat energii słonecznej?

czytaj więcej »

Konieczność uzyskania wpisu do BDO może zależeć od kilku czynników, w tym m.in. rodzaju prowadzonej działalności i rodzajów wytwarzanych odpadów. Wpis do BDO umożliwia realizację pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prowadzenia ewidencji), dlatego wiedza w tym zakresie jest dla przedsiębiorców niezwykle istotna.Niektóre rodzaje działalności, choć nie jest to ze względu na ich specyfikę oczywiste, wymagają wpisu do BDO. W artykule znajdziesz szczegóły dotyczące wpisu do BDO takich podmiotów jak: prowadzące drobną działalność usługową (np. salony kosmetyczne), sklepy internetowe, firmy budowlane, kioski, podmioty sprowadzające części samochodowe z zagranicy.

czytaj więcej »

Retencja wody to okresowe wyłączenie znacznych ilości wody z cyklu hydrologicznego na skutek ich zatrzymania w zbiornikach wodnych (naturalnych i sztucznych), ciekach, lodowcach i pokrywie śnieżnej lub w gruncie. Zadaniem retencji jest w pierwszej kolejności regulacja obiegu wody w środowisku.W związku z powyższym, ustalając wysokość opłaty retencyjnej, organ powinien wyraźnie wskazać, dlaczego opaska chłonna takiej funkcji nie pełni. Sam fakt, że opaska chłonna nie jest zbiornikiem, nie jest wystarczający do stwierdzenia, że nie jest ona urządzeniem wodnym służącym retencjonowaniu wody. W artykule przeczytasz na temat konkretnego przypadku dotyczącego skargi na nieprawidłowo wyliczoną opłatę za usługi wodne.

czytaj więcej »

Praca w zawodzie montera instalacji, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych polega przede wszystkim na wykonywaniu prac montażowych tych instalacji, sieci i urządzeń. Często związane jest to także z remontami i usuwaniem awarii związanych z ich eksploatacją. Pracownik na tym stanowisku może również przygotowywać elementy, prefabrykaty w warsztacie, a także wykonywać prace związane z robotami powykonawczymi (np. porządkować teren prac).Miejsce pracy montera sieci to zarówno pomieszczenia zamknięte, jak i teren otwarty, w tym często plac budowy. Różnorodność podejmowanych czynności, a także zróżnicowane miejsce pracy wymaga posiadania niezbędnej wiedzy na temat bezpiecznych metod jej wykonywania. Szczególnie ważne jest zatem uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą pojawić się w jego pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel