WYDANIE ONLINE

Eksploatacja instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do środowiska w niektórych przypadkach może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia lub zezwolenia. Takimi dokumentami będą np. pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza, decyzja zezwalająca na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów czy odprowadzanie ścieków. Tego rodzaju pozwolenia nazywa się sektorowymi, ponieważ swym zakresem obejmują wyłącznie jeden rodzaj oddziaływania na środowisko.Pozwolenie zintegrowane, jak sama nazwa wskazuje, łączy w jedną całość wszystkie typy oddziaływań i zastępuje cząstkowe decyzje z zakresu ochrony środowiska.  W jaki sposób możesz je pozyskać? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Pozytywna ocena wpływu inwestycji na środowisko może być kluczowa podczas starania się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (duś), bez której żaden proces inwestycyjny nie jest możliwy. Dodatkowo stale zaostrzające się przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska mogą piętrzyć kolejne trudności w procesie inwestycyjnym, stawiając coraz wyższe wymogi w kwestii proekologicznych rozwiązań. Warto zapoznać się z poniższym kompendium, które pomoże znaleźć odpowiedzi m.in. na poniższe pytania: w jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na środowisko? na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku? jak sformułować kryteria zamówienia w procesie wyboru firmy w postępowaniu przetargowym?

czytaj więcej »

System BDO jest narzędziem stosunkowo nowym, z którego użytkowaniem wiele podmiotów wciąż ma duże problemy. W niniejszym artykule znajdziesz wskazówki dotyczące wypełniania karty przekazania odpadów.

czytaj więcej »

wiper-pixel